Ofset štampa

 

ofset pop artRavna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu. Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako pripremljena da su štampajuće površine prijemčive za boju a odbijaju vodu, dok neštampajuće površine primaju vodu a posle vlaženja odbijaju boju. Na formu se prvo nanosi sredstvo za vlaženje (voda) koje prekriva u tankom sloju oliofobne, neštampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi posle vode prekriva samo oliofilne, odnosno štampajuće elemente.

Postoje tehnike ravne, visoke i duboke indirektne štampe. Postupak ravnog ofseta danas je najrasprostranjeniji postupak štampanja – pokriva 85 % štamparske delatnosti u celom svetu.

Štamparske mašine za ravnu ofset štampu pripadaju grupi rotacionih mašina, to znači da su elementi uređaja za ostvarivanje pritiska u štamparskoj jedinici cilindri, čije je osnovno kretanje rotaciono. Savitljiva štamparska forma se pričvrćuje na cilindar koji je u kontaktu sa ofset (gumenim) cilindrom, tako da se otisak sa forme prenosi na gumeni cilindar a sa njega na materijal za štampu.

Proces štampe u tehnici ravnog ofseta odigrava se tako što se na formu koja je pričvršćena na cilindar forme, pomoću sistema valjaka za vlaženje, prvo nanosi sredstvo za vlaženje, koje se zadržava samo na hidrofilnim neštampajućim elementima, dok štampajuće površine ostaju suve. Zatim se na ovakvu površinu štamparske forme nanosi boja, koja prianja samo na štampajuće površine koje nisu prekrivene vodom. Dalje se boja sa štampajućih površina forme prenosi na gumeni cilindar sa kog se vrši otiskivanje.

Tri glavna elementa ofset štampe su:

 • cilindar nosilac štamparske forme, iznad kog su uređaji za vlaženje i boju,
 • cilindar nosilac gumenog omotača, koji na sebe prima štampajuće elemente i prenosi ih na treći segment (sadrži kompresibilni sloj) i
 • cilindar za pritisak.

Gumeni cilindar ostvaruje nekoliko važnih funkcija:

 • gumena presvlaka ublažuje eventualne neravnine na papiru;
 • obezbeđuje ravnomernu raspodelu pritiska na celoj kontaktnoj površini i stvara uslove za jednakost otiska kao celine;
 • obezbjeđuje značajnu uštedu u boji (boje koje se koriste u sebi sadrže više pigmenata, imaju veliki viskozitet i visoku pokrivnu moć);
 • omogućava štampanje na vrlo tankom papiru.

Štamparska forma za ravnu ofset štampu sastoji se iz jednog dela u obliku ploče, koja može biti izrađena od litografskog kamena, cinka, aliminijuma (monometalne ploče) ili od kombinacije nekoliko metala (polimetalne ploče), zatim od plastične ili papirne folije… Štamparska forma za ravnu ofset štampu izrađuje se direktnim ili indirektnim postupkom. Direktnim postupkom štamparska forma se izrađuje na litografskom kamenu (pisanjem i crtanjem), zatim na plastičnim i papirnim folijama (snimanjem na aparatima i kamerama sa elektrostatičkim postupkom kopiranja), osvetljavanjem pomoću laserskih zraka, pisanjem i kucanjem. A indirektnim postupkom štamparska forma se izrađuje korišćenjem kopirnih predložaka (negativa ili pozitiva) i kopiranjem na monometalne ili polimetalne ploče. Za indirektan postupak dobijanja štamparske forme potrebno je izraditi montažnu formu (tabak).

Neke od prednosti ofset štampe:

 • postojan visok kvalitet slike – oštrija i čistija štampa slova zato što se gumeni pokrivač prilagođava teksturi štampajuće površine;
 • mogućnost korišćenja širokog spektra štampajućih površina, sem glatkog papira (na primer drvo, tkanina, metal, koža, grubi papir);
  brza i laka izrada štamparskih ploča;
 • duži životni vijek ploča nego kod direktnih lito-presa – zato što ne postoji direktan dodir ploče i štampajuće površine.

Comments are closed.