Brošure i katalozi

brosuraKataloge, brošure i prospekte izrađujemo na najfinijim i najkvalitetnijim vrstama papira, uglavnom kunstdruka raznih gramatura, mat ili sjajne površine. Štampa je u najvecem broju slučajeva kolorna obostrano. Formati su odredjeni od strane naručilaca, standardni A i B formata, pa do svih mogućih i izvodljivih veličina po želji i zamisli.

Brošure predstavljaju vrstu proizvoda koja se koristi za opis i reklamiranje proizvoda, usluga, događaja, konvencija itd.Najčešće imaju do dvadeset strana. Firme ih koriste u svojim marketinškim kampanjama i dijele svojim sadašnjim i potencijalnim klijentima.

Prospekti

Comments are closed.