Flajeri i posteri

Flajeri najčešće sadrže kratak opis i slike onoga što reklamiraju i moraju da budu tako dizajnirani da brzo privlače pažnju klijenata.

Reklamne letke (flajere) štampamo na ofsetnoj ili kunstdruk hartiji. Izrađuju se u formatima od A6 do A4. Veličinu, tiraž i boje se usklađuju prema specifičnim zahtjevima. Mogućnosti izrade su praktično neograničene – od jednostavnih formi do letaka posebne namjene i izgleda.

Flyer

Izrada postera (plakata) često je neophodna za najavu i prikaz nekog događaja, za kratki prikaz najosnovnijih informacija određenih tema ili kao smjernice raznim izlaganjima.

Najvažnije osobine postera su:

  • čitljivost – Naslov plakata mora biti istaknut i čitljiv najmanje s 2 metra. Podnaslov i tekst moraju biti čitljivi najmanje sa 1,5 metra. U tekstu treba izbjegavati različite tipove slova, podvlačenje slova, kao i sjenčenje;
  • preglednost – Tema plakata mora biti prikazana jasno i u logičnom slijedu; i
  • lijep izgled – Kompozicija postera treba biti s pregledna i s pravilnim rasporedom elemenata plakata (teksta i slika), odnosno da bude kompaktnog dizajna.

Comments are closed.