Digitalna štampa

 

Digitalna štampa podrazumjeva direktnu vezu računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine i obuhvata dvije potkategorije. Jedna je statička digitalna štampa “computer to press”. Ovaj tip štampe praktično predstavlja klasičnu ravnu ofset štampu na mašinama kod kojih je osvetljivač za formu “ctplate”, postavljen na cilindru forme tako da se forma osvetljava i razvija na sâmoj štamparskoj mašini. Dalji tok štampe je isti kao i kod ofset štampe.

digitalna štampaDruga podvrsta digitalne štampe je dinamička digitalna štampa “computer to print”, kod nje se štamparska forma stvara za svaki radni ciklus. Najčešće je ova štampa beskontaktna, odnosno kod nje pritisak nije osnova štamparskog procesa koja omogućava prenošenje boje sa forme na materijal za štampu. Ova tehnika štampe je bazirana na “ink-jet” postupku, ili štampi sa suvim ili vlažnim tonerom pomoću elektrografije. Razdvajanje štampajućih i ne štampajućih površina kod elektrofotografije zasniva se na naelektrisavanju i razelektrisavanju pojedinih elemenata. Tako su na primjer neštampajuće površine i toner istog naelektrisanja, pa se međusobno odbijaju, dok su štampajuće površine razelektrisane, odnosno suprotno naelektrisane u odnosu na toner pa ga privlače. U ovoj tehnici, štamparska forma realno ne postoji, ona je imaginarna, odnosno nalazi se u memoriji računara i prenosi se dorektno na podlogu za štampanje. Stoga boja ili toner koji se u ovoj tehnici koriste, moraju biti naelektrisani, i tek nakon njihovog nanošenja slika postaje prvi put vidljiva.

Comments are closed.